HALLVARDBO – KORT HISTORIKK

 

Det ble inngått avtale om kjøp av 15 mål tomt i Ski kommune ved Langenvannet den 24.mai 1936. Selger var gårdbruker Johan Gjevik. Hytta ble bygget på dugnad av 15. Oslos medlemmer og foreldre.

 

Den 5. september 1937 ble Hallvardbo innviet av daværende Speidersjef, Hans Møller Gasmann.

 

Da krigen kom i 1940 var faren for at eiendommen skulle bli konfiskeres av nazistene stor, så hytta ble derfor solgt til A. F. Melby (troppens leder) 23/9-1940. En måned etterpå ble det kjøpt ytterligere 10 mål tomt slik at eiendommen i dag består av ca. 25 mål.

 

Etter freden ble Hallvardbo solgt tilbake til 15.Oslo den 11. juli. 1945 

 

Fra desember 1944 hadde Hallvardbo en leieboer ved navn Martin Karlstad, som bodde der med sin familie til 1946 p.g.a utbombingen av Finmark.

 

De første 20 årene etter krigen ble det arrangert årsfest på Hallvardbo hver september. Det var vanlig med ca. 100 deltakere.

 

Den største ombyggingen skjedde i 1957 da nåværende kjøkkengang, uthus og badstue ble laget. Det ble registrert 1859 dugnadstimer i løpet av høsten ! Ny vedbod, ny kjøkkenløsning og inngang fra gangen til stuen ble bygget rundt 1990.

 

Da 15.Oslo Gruppe skulle nedlegges i 1977, opprettet man Stiftelsen Hallvardbo som drev eiendommen fram til 1983. Driften har deretter vært overlatt til et hyttestyre fra 2.Nordstrand.II i samarbeid med stiftelsens Råd.

 

Hallvardbo har hatt besøk fra de fleste land i Europa samt fra USA, Thailand og Japan og er blitt benyttet til kurs, Kretsmøter,Forbundsstyremøter og konkuranser  . Det har vært flere leire der, ikke bare fra Oslo, men også fra andre norske og utenlandske tropper.